Stolpersteine Vol Leven

Stolpersteine Vol Leven

Amsterdamse buurtgenoten slaan de handen ineen om hun buurtgenoten, die zijn omgebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 4 mei 2021 te herdenken. Door de Stolpersteine, die ter ere van deze vermoorde mensen zijn geplaatst in hun buurt, gezamenlijk tot leven te brengen.

Stolpersteine

Stolpersteine zijn bedacht door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. De stenen hebben een afmeting van 10 x 10 cm. Het is een betonnen steentje dat aan de bovenkant is bedekt met een dun messing plaatje. Achter iedere steen, achter iedere naam, gaat een mensenleven schuil dat door de gruwelijke realiteit van de oorlog te vroeg en met bruut geweld werd afgebroken.

Wie waren zij en wat deden zij? Welke dromen hadden ze en wie hadden ze lief? En niet alleen hun naam staat erop maar ook een datum van de dag waarop ze op de wereld kwamen, vol dromen en alles bij zich om iets aan de wereld toe te voegen. Daarna volgt een datum waarop ze gestorven zijn en in welk kamp. En elke steen begint met: ‘Hier woonde..

.

Missie

Media Luna produceert deze bijzondere herdenking in opdracht van Stichting The Connecting Factor.  Stichting The Connecting Factor omarmt de herdenking Stolpersteine Vol Leven omdat zij gelooft dat deze manier van herdenken van grote waarde is voor de samenleving omdat deze dicht bij huis plaatsvindt en een uitnodiging is voor iedereen om zich met deze herdenking te verbinden vanuit zijn eigen geschiedenis en cultuur. Om uiteindelijk een gezamenlijk doel na te steven: Oorlog te voorkomen door het verlies van mensen zichtbaar te maken die net als wij waren.

Uitvoering

Bij de herdenking Stolpersteine Vol Leven worden alle buurtgenoten uitgenodigd om te participeren op welke manier dan ook. De herdenking ontstaat als buurtbewoners besluiten om met elkaar samen te werken om op de landelijke Herdenkingsdag 4 mei ervoor te zorgen dat “hun” Stolpersteine bemand worden door mensen van nu met identieke leeftijd en hetzelfde geslacht.

Er zal een beroep worden gedaan op iedereen in de buurt om mee te doen op een manier die bij diegene past. Als je niet mobiel bent kan je misschien wel achter je laptop op zoek gaan naar de levensverhalen? Als je liever niet zicht- baar achter de Struikelstenen wil staan kan je misschien het verhaal opschrijven voor de website? Of fotograferen? Of zorgen voor het eten en drinken? Ieder kan vanuit zijn eigen talent of cultuur bijdragen aan deze herdenking.

Tijdens de voorbereidingen delen buurtgenoten met elkaar de verhalen. Waardoor ook buurtbewoners met een vluchtelingenachtergrond hun verhaal kunnen delen. Dat maakt dat ook zij zich gezien en gehoord voelen tijdens de Nationale Dodenherdenking.

Mensen die zich eenzaam voelen in een buurt maken ineens weer deel uit van een groter collectief. Mensen met een migrantenachtergrond voelen zich meer thuis, niet alleen omdat ze hun buren beter hebben leren kennen, maar ook omdat er ruimte is om over en weer kennis op te doen over geschiedenis en achtergrond. Er zal een samenhang ontstaan waardoor mensen misschien vaker naar elkaar zullen zwaaien of even een praatje maken.

Om de participatie van de hele buurt te stimuleren zullen we bijeenkomsten faciliteren om de herdenking voor te bespreken en te evalueren. Uiteindelijk is het doel om door het gezamenlijk eren van de mensen, die vertegenwoordigd worden door de Stolpersteine, meer begrip te krijgen voor elkaar en aandacht te geven aan elkaar. Om dat te voorkomen, wat de mensen die zijn omgekomen in de oorlog is overkomen.