The Colourful Media Academy

Een Exclusieve Media Academy voor jongeren met een migrantenachtergrond

Wij streven naar een media opleiding waar voornamelijk jongeren worden opgeleid die een multiculturele achtergrond hebben om daarmee daadwerkelijk diversiteit in het huidige medialandschap te integreren. Waarbij diversiteit niet gezien wordt als als een quotum waarbij je het aantal acteurs of tafelgasten van kleur telt maar om daadwerkelijk de kennis en onderwerpkeuze vanuit diversiteit te gaan benaderen. Dat is het goudstof wat in de huidige populaire media aanbod volledig ontbreekt. Diversiteit brengt heel veel en moet geen 'moetje' zijn dat wordt opgelegd door allerlei hoofden diversiteit maar het moet gezien gaan worden in wat diversiteit werkelijk is. Diversiteit staat voor kwaliteit.

The Colourful Media Academy is een initiatief van Media Luna op basis van de ondervertegenwoordiging van mediamakers met een multiculturele achtergrond waardoor je geen juist beeld krijgt van de Nederlandse samenleving op de Nederlandse televisie. Nathalie Toisuta, eigenaar van Media Luna komt zelf voort uit een speciaal gecreëerde opleiding door Rob Out. Directeur van toen nog de omroep Veronica. Veronica profileerde zich als jongerenomroep en Rob Out de directeur vroeg heel simpel; Waar zijn die jongeren dan als makers? Waarop hij een interne media opleiding creëerde met de naam Club Veronica. Deze media opleiding had ook een eigen TV en Radioprogramma waardoor iedereen direct ook aan de bak moest. Nathalie Toisuta zat in de tweede lichting van deze opleiding en werd uiteindelijk eindredacteur en eindverantwoordelijke voor de opleidingen die werden gegeven door en voor Club Veronica.

Uit Club Veronica zijn allemaal goede mediamensen voortgekomen: Gerard Timmer, Hoofd NOS, Ewart van der Horst producent en verantwoordelijk voor talkshows als DWDD, Jinek en Beau voor RTL4. Taco Zimmerman, producent van Tuvalu, Menno Bentveld, presentator bij BNN Vara, Pernille La Lau en Daphne Deckers, beide presentatrices. En nog veel meer mensen. Zonder deze opleiding waren deze mensen waarschijnlijk nooit in Hilversum terecht gekomen.

Diversiteit is goudstof

Diversiteit moet gezien gaan worden als dat wat het werkelijk is. Daarin gaat The Colourful Media Academy voorzien. Diversiteit moet gezien gaan worden als iets om het beste programma te ontwikkelen, om de hele samenleving te kunnen bereiken. Diversiteit staat namelijk ook voor kwaliteit. Kijk wat al helemaal geborgen zit in het woord. Divers-iteit. Door met die bril en eigenlijk met die werkelijkheid naar onze samenleving te gaan kijken wordt Hilversum wérkelijk divers, rijker, smakelijker, aantrekkelijker, spannender en ja, letterlijk en figuurlijk kleurrijker! Het brengt andere verhalen, vertelt van binnenuit, het brengt andere perspectieven, verteld en gebracht door de hoofdrolspelers zelf. Perspectieven en verhalen die misschien binnen de gemeenschap wel bekend zijn maar niet gedeeld worden in de landelijke media.

The Colourful Media Academy in de praktijk

Op The Colourful Media Academy worden mensen opgeleid als researcher, redacteur, verslaggever, (item)regisseur, producers, scenaristen en presentatoren.

De deelnemers aan deze Media Academy kunnen deze opleiding combineren met mogelijke andere opleidingen omdat deze exclusieve Media Opleiding voor inclusiviteit niet voltijds is. Ook de Club Veronica Opleiding was niet voltijds maar vond met name in de weekenden plaats. Dat zullen ook de opleidingsdagen van The Colourful Media Opleiding zijn. De docenten zullen ervaren makers zijn uit het veld waarvan velen voort zijn gekomen uit Club Veronica of Pauze TV, de variant bij de AVRO. Humberto Tan komt bijvoorbeeld voort uit Pauze TV en zal betrokken worden bij deze opleiding.

De deelnemers aan The Colourful Media Academy krijgen ook een gegarandeerde stage bij verschillende programma disciplines. Daarnaast wordt ook gekeken of er een timeslot gecreëerd kan worden voor de deelnemers waardoor zij het geleerde direct in de praktijk moeten gaan brengen of in de praktijk gaan leren.

Masterclasses door én voor ervaren programmamakers

Er zullen masterclasses georganiseerd gaan worden door ervaren programmamakers die vertellen over hun eigen ervaringen en hun belangrijkste lessen. Ook worden masterclasses georganiseerd door de deelnemers zelf van The Colourful Media Academy voor de ervaren programmamakers en beslissers in Hilversum die meer willen weten hoe zij diversiteit kunnen insluiten in hun programma’s en binnen hun beleid.

De docenten die een masterclass geven kunnen na na afloop ook de vraag stellen aan de deelnemers van The Colourful Media Academy wat zij hem of haar kunnen leren over hoe diversiteit kan bijdragen binnen hun vakgebied. Dit zodat de leerlingen de kracht van diversiteit zelf ook sterker gaan inzien en dit over kunnen brengen aan de docent waardoor er een wederkerigheid in het leertraject ontstaat die ook buiten de academy invloed heeft. In feite zijn deze Masterclasses een uitwisseling van bestaande en bewezen werkwijzen waarbij een discussie wordt gevoerd over de inhoud. Hoe deze anders kan en misschien wel moet. En dat kan alleen anders als de jongeren met de multiculturele achtergrond hun verhalen en perspectieven willen vertellen en delen. Hoe ze dat kunnen doen gaan wij ze leren.

Dit zijn júist de bruggenbouwers

Dit moet anders. De media in Hilversum wordt nog steeds gedomineerd door witte mannen en enkele witte vrouwen. Als er al programmamakers van kleur zijn zitten zij vaak niet op beslissende posities maar gaan zij vaak op in een witte redactie en passen zij zich aan om te voorkomen dat zij steeds de excuusallochtoon zijn die de onderwerpen bij Jinek of bij Op1 moeten uitzoeken als het om mensen met een migrantenachtergrond gaat. Maar juist deze redacteuren kunnen bruggenbouwers zijn! Juist in de Media. Zij kennen de gespletenheid van het Nederlands en Marokkaans, of Turks, of Surinaams, of Hindoestaans, of Syrisch, of Irakees of Iraniër zijn. Die extra bagage is geen ballast maar is juíst een verrijking. In alles. En dat moet niet weggestopt of ingeslikt worden maar juist voluit in het licht en in het leven komen. Moet er een goed onderwerp gemaakt worden over Moslims dan zouden zij moeten zeggen; Oké geef maar hier! Dat maak ik heel graag want ik kan het verhaal juíst van binnenuit vertellen. Want ja, ik ben índerdaad anders. Niet anders dan jij als mens maar wel anders omdat ik kennis heb over de betekenis van andere culturen. Hoe deze je als mens verrijkt maar soms ook in de weg kan zitten.

En dat dit niet gebeurt of dat redacteuren geen gebruik willen maken van hun achtergrond is jammer en een gemiste kans. Want het diverse wereldbeeld en de verbinding die juist mensen met een diverse achtergrond hebben, of sneller kunnen leggen, met verschillende groepen is van grote waarde. Waardoor je binnen een redactie een andere betekenis hebt dan jouw witte collega's. En dit telt voor alle disciplines binnen het mediavak. Productie, scriptschrijvers, verslaggevers, regisseurs, cameramensen, eindredacteuren en presentatoren. Bij al deze disciplines zal het insluiten van diversiteit op de juiste manier van grote toegevoegde waarde zijn.

De klacht van vele mensen met een migrantenachtergrond is immers dat zij zich niet herkennen in het beeld dat Hilversum al jarenlang van Nederland schetst. Op deze nieuwe Particuliere Media Opleiding nodigen we de nieuwe mediamakers met een migrantenachtergrond uit om juist hun diversiteit niet weg te stoppen of in te slikken maar deze in te zetten om een veel diverser beeld van onze samenleving te brengen. Een samenleving waar één op de vier Nederlanders een migrantenachtergrond heeft. Wat zal het een verrijking zijn als dit op een waarachtige manier aan bod gaat komen. Doordat redacties gevuld worden met redacteuren, producers, tekstschrijvers, cameramensen, presentatoren die deze goudstof bij zich hebben.

Het traditionele beeld in de media


Cigdem Yuksel is een Turkse fotograaf die de prijswinnende serie maakte over de vluchtelingkinderen die de kinderarbeid terecht kwamen.

Zij heeft net het onderzoek afgerond; Moslima. Een onderzoek naar de representatie van Moslima’s in de beeldbank van de ANP. Waarbij de conclusie was: ‘Persfoto’s tonen clichébeeld moslima’. Als tekent voorbeeld waarom het echt anders moet:

Cigdem Yuksel wint Zilveren Camera 2016. Bron: Trouw

Vrijwel alle gefotografeerde vrouwen dragen een hoofddoek, en velen werden op straat gefotografeerd, van een afstand genomen, en zonder dat hun gezicht volledig herkenbaar is. Yüksel noemt dat „safari-foto’s”: onpersoonlijke plaatjes. En als ze wel herkenbaar zijn, kijken ze serieus. Een disproportioneel deel van de vrouwen op de foto’s draagt een niqaab of een boerka. Slechts drie procent van de foto’s toont vrouwen met een beroep; doorgaans caissière van een supermarkt, in de klas, of als schoonmaker. Daarnaast onderzocht Yüksel welke trefwoorden de fotograaf aan de foto’s hingen, om ze vindbaar te maken voor de kranten. Naast ‘moslima’ waren dat: ‘boerkaverbod’, ‘allochtoon’, ‘islamisering’, ‘inburgering’. Ook als de foto daar geen enkele aanleiding toe gaf. Yüksel concludeerde: de foto’s tonen een wijdverspreid stereotype dat niet klopt met de werkelijkheid.

Partners van The Colourful Media Academy

Media Luna is in gesprek met financiers waaronder het Veronica Fonds. Ook zijn zij in gesprek met een omroep of zij mee willen participeren in deze opleiding.