Jongerenraad

>
 

Het betrekken van de doelgroep

Media Luna heeft gemerkt dat het van groot belang is om de doelgroep die je wilt bereiken ook te betrekken in het maakproces. Zo vaak worden (media)producten ontwikkelt door mensen die zelf geen onderdeel zijn van de doelgroep die zij willen bereiken terwijl deze alles baseren op het idee dat zij zelf van de doelgroep hebben in plaats van op informatie van die doelgroep zélf. Door jongeren al vroeg te betrekken in het proces en deze jongeren ook écht inspraak te geven in de beslissingen kan je veel beter werken vanuit de doelgroep.

De Jongerenraad van Media Luna bestaat uit jongeren met vele verschillende achtergronden, wat zij delen een gevoel van nieuwsgierigheid en interesse. De vergaderingen kunnen soms fel zijn omdat de achtergronden zo verschillen, echter komt het altijd tot een compromis. Dit compromis is dan vaak weer het voorbeeld van hoe zoveel mogelijk mensen, en dus achtergronden, verenigd kunnen worden in een gezamenlijk doel.

De Jongerenraad van Media Luna is betrokken bij bijvoorbeeld de herdenking Ereveld Vol Leven waarbij ze ingezet werd om te kijken naar de connectie van de herdenking met jongeren. Juist deze herdenking leent zich, met haar tastbare manier van herdenking, uitermate om herdenken bij jongeren aan te wakkeren. De Jongerenraad borduurde verder op dit concept en kwam met concrete aanbevelingen om meer jongeren te bereiken en op de hoogte te brengen van deze herdenking. Daarnaast heeft de Jongerenraad de artiestenlijst gemaakt voor de Young Impact Celebration en gebrainstormd over mogelijke massale acties die opgezet zouden kunnen worden vanuit Young Impact.

Tijdens Het Jaar van Verzet ontwikkelde, een deel van, de Jongerenraad het Verzetsspel in opdracht van SMH/Platform WO2. Dit spel had als doel om gesprekken te laten plaatsvinden, gesprekken zonder oordeel maar gericht op het zoeken van raakvlak. Hoe verdeeld de standpunten dan ook worden, wij zijn allemaal mensen en hebben diep van binnen dezelfde normen, waarden en verlangens. Dit spel zou in de kroeg gespeeld kunnen worden maar ook in de huiskamer en is volledig ontwikkelt door jongeren.

De Jongerenraad van Media Luna is vandaag de dag nog steeds actief en is ook beschikbaar voor extern advies. Mocht u geïnteresseerd zijn in wat de Jongerenraad voor u kan betekenen, neem dan contact op.