30 Jaar na Apartheid

In 2024 markeren we een historisch moment: dertig jaar sinds Nelson Mandela, een symbool van strijd en veerkracht, in 1994 werd ingehuldigd als de eerste zwarte president van Zuid-Afrika, waarmee een einde kwam aan 42 jaar gelegaliseerde apartheid. Dit systeem, waarin de blanke minderheid heerste en superieur werd geacht, heeft diepe en blijvende sporen achtergelaten in het landschap van het land en in de harten van haar mensen.

Het is bijna onvoorstelbaar dat, slechts drie jaar na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende oproepen tot menselijkheid en gelijkheid, apartheid wettelijk werd vastgelegd in Zuid-Afrika. De zwarte en gekleurde bevolking werd beroofd van hun meest fundamentele rechten, gedwongen tot een leven in afzondering en onderdrukking.

Maar in 1994 brak een nieuw tijdperk aan. Een tijdperk van hoop, verandering en de belofte van gelijkheid. Toch is de vraag die we dertig jaar later stellen: is die belofte vervuld? In onze documentaire "30 jaar na Apartheid" geven wij de stem en het perspectief terug aan de Zuid-Afrikanen zelf. We voorzien verschillende generaties in en rondom Johannesburg van een mobiele telefoon, zodat zij hun eigen verhalen kunnen delen over hoe zij het Zuid-Afrika van drie decennia na de afschaffing van apartheid ervaren.

We weerstaan de verleiding om zelf naar Zuid-Afrika af te reizen en het verhaal door onze eigen lens te vertellen. Dat zou getuigen van arrogantie en een gebrek aan begrip voor de complexiteit en de diepgewortelde impact van het verleden. Door de Zuid-Afrikanen zelf hun verhaal te laten vertellen, brengen we een eerbetoon aan hun kracht, laten we hun stem horen en bieden we een authentiek beeld van een natie in transformatie.