Herdenken Vol Leven

Wat is Herdenken Vol Leven ?

Herdenken Vol Leven is een aparte organisatie binnen Media Luna die voort is gekomen uit de ervaring en realisatie van de Herdenking Ereveld Vol Leven.

Nathalie Toisuta, een van de twee initiatiefnemers van Ereveld Vol Leven, heeft een 5 jarige studie gedaan waarin Systemisch Werken en Verhalen centraal stonden. Op basis van deze studie en 30 jaar ervaring als televisie regisseur en eindredacteur zag zij dat een behoefte ontstond aan meer uitleg, ervaring en begrip van herdenken. Over het herdenken van het leven wat verloren is gegaan maar ook van het leven wat is achtergebleven.

Herdenken Vol Leven

Herdenken Vol Leven & Onderwijs

Tijdens de realisatie van de herdenking Ereveld Vol Leven ontstonden er allerlei vragen en ideeën die niet altijd direct van toepassing waren op de herdenking zelf, maar wel op het grotere gedachtengoed achter deze herdenking.

Er ontstonden vragen vanuit het onderwijs, zowel basisonderwijs als middelbaar onderwijs en vervolgopleidingen. Vragen waarin centraal stond dat de diverse opleidingen ons vroegen of wij de leerlingen een ervaring konden bieden op een van de erevelden die gebaseerd is op de herdenking Ereveld Vol Leven.

Op basis van deze vragen is het concept 'Vrede kun je leren' ontwikkelt. Klik hier om voor meer informatie over dit programma.