Ik Teken Voor Vrede

Deze foto is gemaakt tijdens het Peace for War Child concert dat plaatsvond voor het Vredespaleis in Den Haag in 2010

Project Verantwoording en Project Realisatie

In 2019 – 2020 gaan wij onze 75 jaar durende vrijheid vieren. Wij gaan iets vieren wat zovelen niet kunnen vieren. Er zijn nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest en ontheemd geraakt sinds de Tweede Wereldoorlog. Allemaal mensen die dit grootse goed van Vrede en Vrijheid (nog) niet hebben. Daarom hebben wij dit project bedacht; Ik Teken Voor Vrede. Een project waarmee wij mensen vragen om hun 75 Vrede en Vrijheid te vieren door te tekenen voor een stukje Vrede en Vrijheid voor anderen.
Er zijn 68.5 miljoenen op de vlucht. Het voelt voor ons niet eerlijk dat wij onze Vrede en Vrijheid vieren met een groots feest, een feest waar al deze vluchtelingen geen toegangskaartje voor hebben. Want zij leven niet in vrede en vrijheid. Wij sluiten daarmee hun aanwezigheid voor dat moment, voor onze viering, uit.
En daar gaat het mis. Want volgens ons gaat oorlog juist daar over. Over uitsluiting. Veelal komen oorlogen daaruit voort. Waarom jij wel en ik niet? Uit compassie voor het lot van deze 68.5 miljoen vluchtelingen moeten wij hen willen insluiten. Juist bij deze viering van 75 Jaar Vrede en Vrijheid. Inclusie in plaats van exclusie.
Het project Ik Teken Voor Vrede heeft als centraal doel: Hoe sluiten wij deze 68,5 miljoen mensen in? Hoe sluiten wij de 52 conflicten, die wereldwijd gaande zijn, in? Hoe buigen wij ons hoofd hiervoor? Pas als wij dat doen, en daartoe in staat zijn, kunnen wij écht onze 75 Jaar Vrede en Vrijheid vieren. Anders zitten we vast in die oude dynamiek. Wij wel – zij niet.

75 Jaar Verenigde Naties

Het project Ik Teken Voor Vrede staat ook in het teken van 75 Jaar Verenigde Naties. Voor de 75 Jaar Vrede en Vrijheid die wij vieren zijn de Verenigde Naties medeverantwoordelijk. De publieke opinie is misschien dat zij niet heel succesvol zijn, maar zij realiseren zich echter niet dat zonder het bestaan van de Verenigde Naties er nog dubbel zoveel conflicten zouden zijn en de vluchtelingenstroom nog vele malen groter.

Wij werken samen met de UNHCR omdat zij waarde kunnen geven aan de handtekening voor het project 'Ik Teken Voor Vrede'

Samen met hen geven wij vorm aan deze campagne. De UNHCR is hét onderdeel binnen de Verenigde Naties dat wereldwijd levensreddende hulp en bescherming biedt aan de 68.5 miljoen mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Door een handtekening te zetten voor Ik Teken Voor Vrede kun jij letterlijk een stukje vrede en veiligheid bieden aan deze mensen.

De centrale vraag is: Wat is andermans Vrede jou waard?