Herdenking: 70 Jaar Molukkers in Nederland

Een speciale herdenking over de aankomst én toekomst van de Molukkers

Ga naar de website voor Herdenking 7 oktober - Reizende Tentoonstelling en lees meer over het ontstaan.

Een Herdenking voor de Molukkers en voor Nederland

Het verhaal van de Molukkers in Nederland begint 70 jaar geleden, maar heeft een veel langere historie in voormalig Nederlands-Indië. Een historie die er uiteindelijk toe leidt dat in het voorjaar van 1951, 70 jaar geleden, 12.500 Molukkers naar Nederland komen. Met hun koffers vol dromen en verwachtingen over het moederland, waar zij al drieënhalve eeuw trouw aan zweren en voor vechten. In diezelfde koffers zit ook aarzeling en onzekerheid, want wat moeten zij in Nederland? Zij willen zo snel mogelijk terug naar, het inmiddels onafhankelijke, Indonesië en vanuit daar naar de Molukken. Het land waar zij vandaan komen en dat zij, wat hun betreft, tijdelijk achter zich hebben gelaten maar waar nog familie, vrienden en soms zelfs volwassen kinderen zijn die niet mee naar Nederland mochten komen. Hun leven is daar. Hun roots, hun gedachtes, hun geschiedenis, geliefdes en de graven van hun ouders en voorouders.

Opnieuw arriveren

Deze herdenking vraagt om een verhaal waarin verteld wordt hoe ‘toen’ betekenis heeft in het nu. Deze herdenking is misschien wel een vorm van herkansing, omdat we nu de mogelijkheid hebben om ernaar te kijken zoals het écht was en op die manier dingen een plek kunnen geven die toen geen plek konden krijgen. Misschien is het daarmee ook een kans om opnieuw te ‘arriveren’.

Op een andere manier, met alle bagage van toen en nu. Door in Nederland stil te staan bij deze aankomst, en dat te doen mede georganiseerd vanuit de gemeentes, wordt stil gestaan bij het lot van de Molukkers en wordt respect getoond voor de weg die Nederland en de Molukkers daarna samen moesten gaan.

Met de herdenking die wij in 2021 willen organiseren bieden we een reis door de geschiedenis van de Molukkers, die 70 jaar geleden in ons land aankwamen. Dit willen we doen op een manier die zowel de Molukse gemeenschap als alle andere bezoekers van de herdenking aanspreekt. We staan stil bij een bevolkingsgroep die in Nederland in 1951 naarstig op zoek was naar haar bestemming én naar erkenning voor hun, generaties, lange loyaliteit aan Nederland. Dit is een erkenning die Nederland destijds niet kon geven, om állerlei redenen. Deze herdenking gaat niet over goed of fout, maar over het onder ogen komen van wat er toen is gebeurd, welke weg is bewandeld en waartoe dit heeft geleid. En om daar met elkaar getuige van te zijn.

Ook nu nog actueel

Deze herdenking zal een positief signaal afgeven aan andere bevolkingsgroepen die een worsteling ervaren tijdens het vinden van hun plek in Nederland. Natuurlijk is elke weg uniek voor elke bevolkingsgroep, maar er zijn ook overeenkomsten. Als Nederland de Molukse aankomst en hun geschiedenis herdenkt, dit verhaal kan insluiten, daar getuige van kan zijn, dan is dat van zeer grote waarde. Hierdoor zal deze herdenking door echoën bij veel meer mensen en bevolkingsgroepen. Het is eigenlijk een veel groter verhaal, dat dit kleine verhaal insluit.